Le Thi Kim Loan

Click here to edit subtitle

THÔNG BÁO KHẨN: DỜI LỊCH HỌC

Lớp Liên thông Đại học dời lịch học bù từ ngày 30/06/2013 sang buổi sáng, ngày 23/06/2013, p. Hội truờng 1.


Thông báo: Danh sách và bài tập nhóm ĐH TCNH N2 Khóa 4

Các nhóm xem số nhóm trong danh sách bên dưới và chủ đề cần thực hiện, mỗi nhóm download dữ liệu của chủ đề tương ứng mà nhóm thực hiện. Những bạn chưa có tên trong danh sách, liên hệ với cô trong buổi học tới.

Danh sách nhóm: http://www.mediafire.com/view/ps3keacttuygjte/DSN_DH_TCNH_N2_K4.xls

Yêu cầu bài tập nhóm: http://www.mediafire.com/view/?4rx5pun434452y3

Chủ đề 11: http://www.mediafire.com/view/?2271aabesqgqekb

Chủ đề 12: http://www.mediafire.com/view/?30kvkay9ac219c2

Chủ đề 13: http://www.mediafire.com/view/?r9mp2rpyh7e0iab

Chủ đề 14: http://www.mediafire.com/view/?4lw2dlk2ybqboeu

Chủ đề 15: http://www.mediafire.com/view/?sar1en1owgobb7n

Chủ đề 16: http://www.mediafire.com/view/?g0lcqaa268ft6bd

Chủ đề 17: http://www.mediafire.com/view/?m9ej6bk2u2sy6ue

Chủ đề 18: http://www.mediafire.com/view/?xzh9beipmnn4r3p

Chủ đề 19: http://www.mediafire.com/view/?dqvp5qcvbecj2m3

CHủ đề 20: http://www.mediafire.com/view/?wke1tvsascea27y

CHủ đề 21: http://www.mediafire.com/view/?c5p3r61p34g1ppc

Chủ đề 22: http://www.mediafire.com/view/?gl1482l81cpgv2k

Chủ đề 23: http://www.mediafire.com/view/?86k3h4dws17fdii

Chủ đề 24: http://www.mediafire.com/view/?j6pl96ejfhpacux

Chủ đề 25: http://www.mediafire.com/view/?jxt6d9wm9r36a51

Chủ đề 26: http://www.mediafire.com/view/?65il7h5r6j63ls8 

Chủ đề 27:http://www.mediafire.com/view/?obmeohyfvdkbrbw

Chủ đề 28: http://www.mediafire.com/view/?nt8296n7u31nv7l

Chủ đề 29: http://www.mediafire.com/view/?tg6vij1b4uwwus4

Chủ đề 30: http://www.mediafire.com/view/?7ttczl4vj0bspot

Thông báo: Danh sách và bài tập nhóm ĐH QYKD - KT - KTQT Khóa 4

Các nhóm xem số nhóm trong danh sách bên dưới và chủ đề cần thực hiện, mỗi nhóm download dữ liệu của chủ đề tương ứng mà nhóm thực hiện. Những bạn chưa có tên trong danh sách, liên hệ với cô trong buổi học tới.

Danh sách nhóm: http://www.mediafire.com/view/?rdz65lgbeaels3k

Yêu cầu bài tập nhóm: http://www.mediafire.com/view/?4rx5pun434452y3

Các chủ đề: 

      Chủ đề 1: http://www.mediafire.com/view/?3c5fgzmab2fq1w4

      Chủ đề 2: http://www.mediafire.com/view/?1c1dly7lb864lgn (cập nhập mới)

                                          Chủ đề 3: http://www.mediafire.com/view/?a2hayolwns2jshm

                                          Chủ đề 4: http://www.mediafire.com/view/?coii8g5r9zrv9gv

                                          Chủ đề 5: http://www.mediafire.com/view/?zabizazal9zr19z

                                           chủ đề 6: http://www.mediafire.com/view/?kzav7z9ivugx0ws

Chủ đề 7: http://www.mediafire.com/view/?a0cznp60cfjjlst

Chủ đề 8:http://www.mediafire.com/view/?x5s0292n1gxkejd

Chủ đề 9: http://www.mediafire.com/view/?swtdpuf2188b33g

Chủ đề 10: http://www.mediafire.com/view/?cd3v4v542v41o4j

Chủ đề 11: http://www.mediafire.com/view/?2271aabesqgqekb

Chủ đề 12: http://www.mediafire.com/view/?30kvkay9ac219c2

Chủ đề 13: http://www.mediafire.com/view/?r9mp2rpyh7e0iab

Chủ đề 14: http://www.mediafire.com/view/?4lw2dlk2ybqboeu

Chủ đề 15: http://www.mediafire.com/view/?sar1en1owgobb7n

Chủ đề 16: http://www.mediafire.com/view/?g0lcqaa268ft6bd

Chủ đề 17: http://www.mediafire.com/view/?m9ej6bk2u2sy6ue

Chủ đề 18: http://www.mediafire.com/view/?xzh9beipmnn4r3p

Chủ đề 19: http://www.mediafire.com/view/?dqvp5qcvbecj2m3

CHủ đề 20: http://www.mediafire.com/view/?wke1tvsascea27y

CHủ đề 21: http://www.mediafire.com/view/?c5p3r61p34g1ppc

Chủ đề 22: http://www.mediafire.com/view/?gl1482l81cpgv2k

Chủ đề 23: http://www.mediafire.com/view/?86k3h4dws17fdii

Chủ đề 24: http://www.mediafire.com/view/?j6pl96ejfhpacux

Chủ đề 25: http://www.mediafire.com/view/?jxt6d9wm9r36a51 (cập nhật mới)

Chủ đề 26: http://www.mediafire.com/view/?65il7h5r6j63ls8 (cập nhật mới)

Chủ đề 27:http://www.mediafire.com/view/?obmeohyfvdkbrbw (cập nhật mới)

Chủ đề 28: http://www.mediafire.com/view/?nt8296n7u31nv7l (cập nhật mới)

Chủ đề 29: http://www.mediafire.com/view/?tg6vij1b4uwwus4

Chủ đề 30: http://www.mediafire.com/view/?7ttczl4vj0bspotThông báo: Lớp Nguyên lý thống kê - CĐ Khóa 5

Lớp Nguyên lý thống kê kinh tế - CĐ TCNH và KT Khóa 5 thứ 7 ngày 04/05/2013 nghĩ, thứ 2 ngày 06/05/2013 học lại bình thường phòng 101.

Thông báo: Danh sách nhóm Lớp ĐH QTKD - KT - KTĐN K4

Danh sách nhóm:
http://www.mediafire.com/view/?ppspxa18ac45m4r
Từ nhóm 1 đến 15: thực hành ngày 8/5 phòng 307
Các nhóm còn lại: thực hành 11/5 phòng 207

Thông báo: Dữ liệu bài tập nhóm - Lớp ĐH TCNH N1 K4

Các nhóm xem số nhóm trong danh sách bên dưới và chủ đề cần thực hiện, mỗi nhóm download dữ liệu của chủ đề tương ứng mà nhóm thực hiện. Những bạn chưa có tên trong danh sách, liên hệ với cô trong buổi học tới.

        Danh sách nhóm: http://www.mediafire.com/view/?4aapw9y74i11jse


         Các chủ đề:

                                     Chủ đề 1: http://www.mediafire.com/view/?kki06g4gagf4jsy

                                     Chủ đề 2: http://www.mediafire.com/view/?4vjltwu1qmc5wvk

                                     Chủ đề 3: http://www.mediafire.com/view/?ndxwuadsdydze1e

                                     Chủ đề 4: http://www.mediafire.com/view/?gh0cd2u4309k3f8

                                     Chủ đề 5: http://www.mediafire.com/view/?dcqj4w5s6a2etgt

                                     Chủ đề 6: http://www.mediafire.com/view/?f93059uz88re0be

                                     Chủ đề 7:  http://www.mediafire.com/view/?6qj6tubkmzdb5o4 (đã cập nhật)

                                     Chủ đề 8: http://www.mediafire.com/view/?n105u5ev5tkhi50

                                     Chủ đề 9: http://www.mediafire.com/view/?gjoaim6kovf7hag

                                     Chủ đề 10: http://www.mediafire.com/view/?3ybbibkwtuyimv1

                                     Chủ đề 11:http://www.mediafire.com/view/?w6t46gmtj4o3pes

                                     Chủ đề 12: http://www.mediafire.com/view/?pgzs8n7m1yv7psx

                                     Chủ đề 13: http://www.mediafire.com/view/?1dbc02dd536onry

                                     Chủ đề 14: http://www.mediafire.com/view/?j060vbxxvnq0i24

                                     Chủ đề 15: http://www.mediafire.com/view/?rgvs6lwdtrn8ozr

                                     Chủ đề 16: http://www.mediafire.com/view/?ft161uh4i2oew8n

YÊU CẦU BÀI TẬP NHÓM: http://www.mediafire.com/view/?3ybbibkwtuyimv1


Thông báo: Hình thức thi Kinh tế lượng

Tất cả các lớp sẽ thi Kinh tế lượng với hình thức trắc nghiệm toàn bộ (6 điểm).

Dữ liệu thực hành

Lớp copy đường link bên dưới để download file dữ liệu thực hành.

http://www.mediafire.com/download.php?16d6w398wvpdc1s

Bài tập nhóm


YÊU CẦU BÀI TẬP NHÓM

Trình bày bìa:

 1. Tên đề tài
 2. Danh sách nhóm + phần trăm tham gia (ở bìa phụ có kèm chữ ký của các thành viên)

Format:

 1. Page setup: Giấy có khổ A4 (21 x 29,7cm), in một mặt, Lề trái: 4cm; Lề phải, trên, dưới: 2cm
 2. Size: 13, Font: Time New Roman, Bộ mã: Unicode, Line spacing: 1.5
 3. Đánh số trang: canh giữa, số Ảrập

NỘI DUNG

ĐẶT VẤN ĐỀ
 1. Nêu lý do hoặc ý nghĩa của nghiên cứu đang thực hiện?
 2. Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ cho mục đích gì?
THIẾT LẬP MÔ HÌNH
 1. Thiết lập mô hình kinh tế lượng đối với các biến trong mô hình
 2. Dùng các lý thuyết kinh tế có liên quan, các nghiên cứu đã tiến hành hoặc trực giác nêu kỳ vọng về dấu của các tham số hồi quy trong mô hình đã thiết lập
 3. Vẽ lại thành bảng các hệ số b và kỳ vọng về dấu của chúng
ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH

Phần này yêu cầu nhóm thực hiện 2 nội dung:

 1. Thống kê mô tả lại dữ liệu mà nhóm đang thực hiện (tần số, trung bình, max, min,…) và nêu nhận xét về kết quả thống kê của dữ liệu này.
 2. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với dữ liệu đang có. Sau đó, vẽ lại thành bảng kết quả ước lượng (kết hợp cùng với kiểm định t cho các hệ số trong mô hình)
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
 1. Thực hiện chiến lược xây dựng mô hình từ tổng quát đến đơn giản (Hendry/LS), trong quá trình loại bỏ các biến, nhóm phải nêu rõ nguyên nhân bỏ biến đó ra khỏi mô hình, và ước lượng lại mô hình mới (tiếp tục thực hiện kiểm định t với các mô hình vừa ước lượng).
 2. Dùng các tiêu chuẩn có liên quan để lựa chọn mô hình thích hợp nhất (chú ý liệt kê thành bảng tổng hợp các mô hình và các tiêu chuẩn để lựa chọn tương ứng). Sau khi đã chọn được mô hình thích hợp nhất, thực hiện kiểm định Wald để loại bỏ đồng thời một số biến.
 3. Thực hiện các kiểm định về hiện tượng đa cộng tuyến. Nếu trong mô hình có hệ số có dấu không như kỳ vọng thì xem xét đến ảnh hưởng của đa cộng tuyến để khắc phục.
 4. Thực hiện kiểm định phương sai sai số thay đổi hoặc tự tương quan phù hợp với dữ liệu của từng nhóm (chú ý thực hiện tất cả các kiểm định có liên quan rồi mới kết luận). Thực hiện biện pháp khắc phục (nếu có).
DIỄN DỊCH KẾT QUẢ
 1. Sau khi thực hiện tất cả yêu cầu trên, nhóm viết lại phương trình hồi quy cuối cùng và diễn dịch kết quả cho các hệ số của mô hình (chú ý diễn dịch cả những hệ số có và không có ý nghĩa).
 2. Tính giá trị dự báo: nhóm tự cho giá trị bất kỳ của các biến độc lập, sau đó dùng phương pháp để xác định khoảng tin cậy của giá trị dự báo của biến phụ thuộc.

 

Lưu ý: Nhóm trình bày cả bảng kết quả xử lý của Eviews vào bài làm. Thời hạn nộp: một tuần trước khi kết thúc môn.